ANAK SEBAGAI QURRATA A’YUN

Ilham Fatkhu Romadhon Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam (masa Jahiliyah) adalah membunuh anak-anak. Faktor kemiskinan merupakan alasan utama kenapa mereka membunuh bayi yang tidak punya dosa. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh negeri Arab yang gersang sehingga sangat sulit memanfaatkan alam untuk dijadikan sumber pangan. Allah SWT menegaskan Read more…

MUNAFIK

Oleh: M. Khoirul Fadeli Pada bagian awal Al-Quran, Allah SWT mengelompokkan umat manusia ke dalam tiga golongan, yakni: Mukmin, Kafir, dan Munafik. Allah SWT menjelaskan ciri-ciri orang beriman (mukmin) secara sangat ringkas. Lalu, ciri-ciri orang kafir cukup dijelaskan dengan satu ayat. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan ciri-ciri orang munafik secara panjang-lebar. Read more…

BELAJAR ATAU MENGAJAR

Oleh: M. Nashiruddin al Munir Dalam agama Islam belajar atau menuntut ilmu adalah perkara yang mulia. Orang yang memiliki ilmu akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, petunjuk dan kesesatan, sunnah dan bid’ah. Maka ilmu adalah perkara mulia yang hendaknya menjadi perhatian setiap muslim baik muda maupun tua, Read more…

REFLEKSI PUASA SEBAGAI PENYOKONG FITRAH DI HARI KEMENANGAN

Hari demi hari telah kita lalui, tiga puluh hari melaksanakan kewajiban sebaga hamba yang taat pada ilahi. Kesabaran, pantangan dan tantangan silih berganti dihadapi dengan imanan wah tisaban, sebagai bekal mendapatkan fitri yang penuh dengan kesucian. Mengajarkan kepada manusia akan pentingnya sebuah perjuangan, menjalankan ketaatan dan mudah-mudahan barokah ganjaran serta Read more…

MALAM LAILATUL QADAR

Oleh: Abdulloh Kholil   Menurut Quraish Shihab, kata Qadar (قدر) sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al Qur’an dapat memiliki tiga arti yakni: Penetapan dan pengaturan sehingga Lailat Al-Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5 : Sesungguhnya Read more…

JIHAD BERBALAS NERAKA

Oleh: Jiharudin Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”. selain ditunjukan kepada Nabi Muhammad, ayat ini juga ditunjukan kepada umat islam secara luas yang mengharuskan mereka memiliki pribadi yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia khusunya Read more…

HIDANGAN TUHAN DI BULAN RAMADHAN

Oleh: M. Machrus Salim Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa sekaligus momentum langka untuk menuai limpahan pahala. Ganjaran bagi setiap kebajikan dilipat gandakan ketika berpuasa. Logika sederhana dalam bingkai “ekonomi ukhrawi”, seorang sangat merugi jika tidak menginvestasikan sedikit dari waktu dan hartanya ketika berpuasa. Sebab dengan memberikan hidangan berbuka saja, Read more…