TIGA NASIHAT MALAIKAT JIBRIL UNTUK NABI MUHAMMAD SAW DAN UMATNYA

OLEH: EKO GIGIH WIDIYANTO

Nasihat merupakan pelajaran, peringatan, anjuran, teguran yang disampaikan untuk mencapai arah kebaikan. Memberikan nasihat keagamaan kepada sesama muslim sangat dianjurkan oleh agama, karena dikatakan bahwa hidup dan matinya agama itu terletak pada penyampaian akan nilai-nilai agamanya, yaitu nasihat agama. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan di dalam kitabnya Minhajul Muslim mengenai sejumlah hadis yang memiliki kaitan dengan anjuran bagi sesama muslim untuk saling menasihati, misalnya yang terdapat di dalam Hadits : “Agama ini adalah nasihat, ditanyakan (kepada Rasulullah SAW) : Bagi siapa wahai Rasul ? Beliau menjawab: bagi Allah, bagi Kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, dan bagi para pemimpin kaum Muslimin dan segenap kaum Muslimin”. 

Dalam kehidupan beragama, nasihat memiliki kedudukan yang amat penting karena di dalam nasihat memiliki maksud untuk menjauhkan kebuntuan kaum muslimin serta agar tidak keluar dari batasan-batasan syariat Islam. Mereka yang enggan menerima nasihat-nasihat yang diberikan akan semakin jauh dari arahan dan bimbingan. Salah satu ciri orang yang tidak mengalami kerugian dalam kehidupan yaitu mereka yang saling memberikan nasihat sebagaimana yang di firman Allah SWT  di dalam QS. Al-Ashr ayat 1-3 : (more…)