Mengapa Riba Haram dalam Islam?

Oleh: Agus Nugroho Secara bahasa (etimologi), riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Sedangkan secara makna istilah (terminologi) riba adalah kelebihan/tambahan dalam pembayaran utang piutang/jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran. Itu banyak dipraktikkan di masa pra Islam di antara Read more…