MATI

Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup, pintu taubat dan pemberian masa pun terputus. Pada dasarnya mati bukanlah menjadikan ketiadaan semata-mata atau kehancuran total dan kehilangan sepenuhnya, tetapi masih berkelanjutan, yaitu kehidupan akhirat.

Kematian merupakan peristiwa besar, kejadian yang dahsyat, dan perkara yang hebat. Sebab yang namanya makhluk hidup pasti akan mengalami mati. dan mati bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi merupakan jembatan untuk ke alam yang kekal abadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam surat Ali-Imran ayat 185 : “Tiiap-tiap jiwa merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (more…)