Makan Berlebihan, Hatipun Menjadi Keras

Oleh: Rinanda Eko Yulianto Pandangan Islam terhadap Makan Berlebihan (Binge Eating) Dalam Islam, larangan makan berlebihan dinyatakan dengan tegas dalam Q.S. al-A’raf (7): 31. Dalam Tafsir al-Azhar, penggalan ayat: “Makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan” ditafsiri sebagai makan makanan yang sederhana dan minuman yang sederhana. Senada dengan penafsiran Hamka, Read more…