LEBIH DEKAT DENGAN ISLAM NUSANTARA

Oleh: Fabby ‘Aisyatul Mu’minah Az-zuhri Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Read more…

PERINTAH MENUTUP AURAT

Oleh: Nur Atika “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya,” (QS. an-Nur: 31) Jika melihat kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita, banyak dijumpai kaum Hawa keluar rumah Read more…