Islam: Rahmat Lil ‘Alamin

Oleh: Anwar Mas’ady M.A.* Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya’, 21: 107) Peristiwa baru-baru ini yang banyak menjadi perhatian hampir disemua media di dunia adalah peristiwa “Paris Attack” atau penyerangan di Paris. …

DOA SENJATA ORANG MUKMIN

Oleh: Nurul Yaqien, M.Pd.*             Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan lepas dari berbagai masalah yang muncul dalam kehidupannya. Ketika manusia sudah tidak dapat mengandalkan kemampuannya, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua masalahnya akan tetapi belum juga kunjung …

Muharram: Bulan Perubahan Umat Islam

Oleh: Firmanda Taufiq             Bulan Muharram, merupakan bulan yang sangat agung dan spesial, di bulan ini Allah memberikan keutamaan-keutamaan bagi umat Islam, karena bulan Muharram adalah awal bulan di tahun baru hijriyah. Sebagaimana diketahui bahwa di bulan ini ada banyak …

HIJRAH DALAM SEJARAH

OLEH : KH. M. Baidhowi Muslich Kondisi Makkah yang pada waktu itu belum memungkinkan  untuk perkem-bangan islam, menyebabkan beliau diperintahkan oleh Allah hijrah ke negeri Madinah yang sementara sebagian  masyarakatnya sudah mengharapkan kehadiran Rasulullah saw. Peristiwa hijrah nabi inilah yang …